środa, 9 lipca 2014

Nazaret (Izrael)

"Nazaret (po hebrajsku Natsrat lub Naceret, po arabsku - Ab-Nasira) - miasto Zwiastowania Marii i miejsce, w którym Jezus spędził swoje dzieciństwo i młodość. Współcześnie miasto zwane "arabską stolicą Izraela" ze względu na największą liczbę izraelskich arabów zamieszkujących to miasto."

"Nocna Panorama Nazaretu (Izrael) - na pierwszym planie Bazylika Zwiastowania" Agnes M
Ostatnim miastem, które zwiedziliśmy wracając z Kany Galilejskiej podczas pierwszego dnia pobytu w Izraelu był Nazaret. Miasto Nazaret położone jest na wzgórzu w masywie górskim Hare Naceret na wysokości ok. 350 m n.p.mp. na wschodnim krańcu Doliny Jezereel, oddalone o 9 km na zachód od Góry Tabor i o 25 km od Jeziora Galilejskiego zwanego również Morzem Tyberiadzkim lub biblijnego Jeziora Genezaret. Współczesny Nazaret jest obecnie największym arabskim miastem w Izraelu zwanym „arabską stolicą Izraela” z największą liczbą chrześcijańskich Arabów w Ziemii Świętej. Nazaret usytuowany jest w naturalnej niecce na stokach pięciu wzgórz (Nebi Sa’in, Romane, Kufze, Rajme i Szeik), które pozbawione są roślinności i prawie w całości zabudowane budynkami mieszkalnymi i hotelami. 

"Droga ekspresowa nr 75 z Kany (Izrael) do Nazaretu (Izrael)" Agnes M
"Widok na miasto Nazaret (Izrael) niedaleko Galilee Hotel" Agnes M
"Jeden ze sklepów na terenie arabskiego targowiska (po arabsku Il suq il-quadeemi) w centrum Nazaretu (Izrael)"
Agnes M
"Budowla ufundowana przez Klub Sportowy Nazaretu (Izrael) - naprzeciwko Galilee Hotel" Agnes M
"Siedziba metropolity greko-ortodoksyjnego w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Widok na boczne uliczki w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Napis po arabsku na jednym z murów w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Zejście ze wzgórza w starej części Nazaretu w stronę źródła Marii i widok na nową część Nazaretu (Izrael)"
Agnes M
"Kamienne kolumny w starszej części miasta Nazaret (Izrael)" Agnes M
"Przejście z centrum starego miasta  w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Schody na jednej z bocznych ulic w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Fragmenty zabudowań w starej części miasta Nazaret (Izrael)" Agnes M
"Wejście do jednego z domów w starszej części Nazaretu (Izrael)" Agnes M
"Pensjonat w mieście Nazaret (Izrael)" Agnes M
"Ozdobne metalowe zamknięcie okna w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
Obecnie jedną z głównych atrakcji jest ogromna Bazylika Zwiastowania która powstała w miejscu zwiastowania Marii przez Archanioła Gabriela, że pocznie i porodzi syna któremu nada imię Jezus (Ewangelia św. Łukasza rozdz. 1, wersy 26-38). Bazylika Zwiastowania znajduje się na terenie zespołu klasztornego Franciszkanów a w jego północnej części znajduje się kościół Św. Józefa wzniesiony w 1914 r. nad grotami, które mogły służyć jako cysterny i zbiorniki na wodę oraz antyczne domki z czasów, gdy Jezus tam żył jako mały chłopiec. Zgodnie z tradycją w miejscu obecnego kościoła św. Józefa był dom i warsztat Św. Józefa. Zewnętrzny kształt Bazyliki Zwiastowania nasuwa na myśl aramejskie znaczenie słowa Nazaret – wieża wartownicza. Wnętrze Bazyliki zawiera ruiny dwóch wcześniejszych kościołów opierających się o starożytny dom, w którym według tradycji miało miejsce anielskie zwiastowanie. W latach 70 tych kościół przebudowano i w 1964 r. Bazylika została poświęcona w przez Papieża Pawła VI. Bazylika Zwiastowania została zaprojektowana przez włoskiego architekta Giovanniego Muzio. Dach kościoła został zabudowany tworząc kamienną latarnię (wieżę wartowniczą) w formie ogromnej stożkowatej kopuły wznoszącej się nad miastem na wysokość 57 m. W 1968 r. wzniesiono górną część bazyliki i umieszczono na tym poziomie na ścianach ogromne barwne dzieła zagranicznych artystów z różnych państw z całego świata przedstawiające Maryję z Dzieciątkiem Jezus. Każdego roku Bazylikę Zwiastowania bardzo licznie odwiedzają pielgrzymi z całego świata. Podczas pielgrzymek do Ziemi Świętej Bazylikę Zwiastowania odwiedziło również trzech Papieży - Paweł VI (5 I 1964r.), Jan Paweł II (25 III 2000 r.) i Benedykt XVI (14 V 2009 r.). 
Około 300 m na północ od Bazyliki Zwiastowania stoi greko-prawosławna Cerkiew Archanioła Gabriela, która została zbudowana w 1971 r. na ruinach XII w. kościoła Krzyżowców. Cerkiew położona jest nad potokiem a w krypcie cerkwi znajduje się źródło Najświętszej Maryi Panny zasilające leżącą u jej stóp studnię tzw. Studnię Maryi,  gdzie według tradycji prawosławnej miało miejsce zwiastowanie. Wielu chrześcijan wierzy w uzdrawiającą moc i właściwości lecznicze wody z tego źródła. Niestety nie mogłam osobiście sprawdzić jej właściwości leczniczych ze względu na trwające w cerkwi uroczystości żałobne i zakaz wstępu dla turystów. Najważniejszym obiektem w rejonie bazaru w Nazarecie jest greko-katolicka Synagoga, w której zgodnie z tradycją Jezus modlił się i nauczał. Obecnie symbol ten został wykorzystany w herbie miasta Nazaret od 2 II 1955 r. ze względu na to, iż źródło Marii było przez wiele lat jedynym źródłem wody pitnej w mieście. Ciekawostką jest iż na herbie nazwa miasta Nazaret zamieszczona została w 3 językach: arabskim, hebrajskim i angielskim.

"Wejście główne do Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael) wraz z łacińskim napisem - słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami" Agnes M
"Tablica informacyjna opisująca historię współczesnej Bazyliki |Zwiastowania w Nazarecie (Izrael),  która powstała na fundamentach ruin z czterech wcześniejszych kościołów" Agnes M
"Arabskie targowisko z pamiątkami z Nazaretu (Izrael)" Agnes M
"Sklep z pamiątkami religijnymi i souvenirami z Nazaretu po drodze do Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)"
Agnes M
"Ozdobne tuje rosnące z boku Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Krzyż jerozolimski wyrzeźbiony w bramie wejściowej do Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ozdobne rzeźby i napisy nad głównym wejściem do Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie" Agnes M
"Ozdobna mozaika przedstawiająca Maryję z Nazaretu (Izrael)" Agnes M
"Ozdobna mozaika przedstawiająca Maryję - dar z Boliwii" Agnes M
"Ozdobna mozaika przedstawiająca historię powstania Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)- dar z Watykanu" Agnes M
"Tablica upamiętniająca pielgrzymkę Papieża Jana Pawła II do Nazaretu (Izrael) - 25 III 2000 r." Agnes M
"Ozdobna lampa z krzyżem jerozolimskim wywieszona z boku Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Dzwony na wieży kościelnej w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Boczne wejście od strony południowej przez drzwi wykonane z brązu (dar chrześcijan z USA) do Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael) " Agnes M
"Pomnik upamiętniający spotkanie ekumeniczne Papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa I w Jerozolimie (Izrael)
5 I 1964 r." Agnes M

"Ozdobne mozaiki z wizerunkiem Maryi ze wszystkich państw świata umieszczone z boku Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ikona w formie ozdobnej mozaiki przedstawiająca Maryję - dar z Grecji" Agnes M
"Ozdobny obraz w formie mozaiki przedstawiający Matkę Boską z Polski - pamiątka pozostawiona przez żołnierzy z armii gen. Andersa i polskiej szkoły działającej w Nazarecie (Izrael) w latach 1942-1947" Agnes M
"Widok z okna w krużgankach Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Widok na krużganki Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie z mozaikami wizerunku Matki Boskiej będące darami ze wszystkich krajów świata" Agnes M
"Mozaiki z wizerunkami Maryi z dzieciątkiem podarowane przez przedstawicieli ze wszystkich krajów świata wystawione na ścianie w krużgankach w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ozdobna mozaika przedstawiająca Maryję - dar z Hiszpanii" Agnes M
"Widok z dolnego poziomu Bazyliki Zwiastowania na grotę zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Zdjęcie z widokiem na górny poziom Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ozdobny świecznik niedaleko groty zwiastowania w podziemiach Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M

 "Autorka bloga na dolnym poziomie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Przyziemie obok groty zwiastowania w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Widok z przyziemia przed grotą w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie (Izrael) a w tle ozdobne kolorowe witraże"
Agnes M
"Widok z dolnego poziomu na kamienną kopułę z ozdobnymi witrażami na górnym poziomie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ozdobne wejście do groty zwiastowania w przyziemiu Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Wnętrze groty zwiastowania w przyziemiu Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Krzyż jerozolimski z żelaza wykuty w bramie wejściowej do groty zwiastowania w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ozdobne kolorowe witraże w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Schody łączące dolny i górny poziom Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Widok z oddali na ołtarz główny na górnym poziomie w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ogromny kolorowy witraż zdobiący górny poziom Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Mozaika przedstawiająca Matkę Boską z Polski umieszczona na górnym poziomie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Widok na ołtarz główny na górnym poziomie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M

 "Autorka bloga na górnym poziomie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie a w tle ołtarz główny ozdobiony mozaiką" Agnes M
"Matka Boska - dzieło współczesnego artysty pochodzącego z USA znajdujące się na górnym poziomie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Matka Boska z dzieciątkiem - dzieło polskiego artysty nawiązujące do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej znajdujące się na górnym poziomie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael) " Agnes M
"Obraz meksykańskiego artysty przedstawiający Matkę Bożą z Guadalupe znajdujący się na górnym poziomie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)
"Matka Boska z dzieciątkiem - obraz współczesnego artysty z Japonii znajdujący się na górnym poziomie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Drzwi wejściowe z brązu prowadzące bezpośrednio z dziedzińca na górny poziom Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Schody na zewnątrz od strony północnej - widok z balkonu na dziedzińcu przed bocznym wejściem na górny poziom Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M

"Ozdobne ośmiokątne baptysterium na dziedzińcu przed bocznym wejściem na górny poziom Bazyliki Zwiastowania
w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ruiny dawnych zabudowań przy baptysterium obok Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Widok na fragment dziedzińca i baptysterium od strony północnej Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)"
Agnes M
"Przejście od kościoła Św. Józefa do Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M

 "Autorka bloga przy pomniku Św. Józefa znajdującego się niedaleko kościoła Św. Józefa w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Pomnik przedstawiający Świętą Rodzinę umieszczony na drodze prowadzącej z Bazyliki Zwiastowania do kościoła Św. Józefa w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ogromne drzewo fikusa przed kościołem Św. Józefa w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Zbliżenie drzewa fikusa przed kościołem Św. Józefa w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Przejście z kościoła Św. Józefa w Nazarecie do Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Wnętrze kościoła rzymskokatolickiego Św. Józefa w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Zejście do podziemi kościoła Św. Józefa w Nazarecie, gdzie mieścił się dom i warsztat ciesielski Św.  Józefa z Nazaretu (Izrael)" Agnes M
"Obraz przedstawiający małego Jezusa z Maryją i Św. Józefem w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Witraż w oknie kościoła Św. Józefa w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Obraz przedstawiający Świętą Rodzinę z Nazaretu (Izrael)" Agnes M
"Wyjście z podziemi kościoła Św. Józefa w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ołtarz w podziemiu kościoła Św. Józefa w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ozdobna lampka oliwna nad ołtarzem w podziemiu kościoła Św. Józefa w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Fragmenty dawnych zabudowań miejskich w Nazarecie w podziemiu kościoła Św. Józefa w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Obraz przedstawiający Św. Józefa z Maryją w podziemiu kościoła Św. Józefa w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Podziemie kościoła Św. Józefa z fragmentami dawnych murów miasta Nazaret (Izrael)" Agnes M
"Tablica z 20 maja 1944 r. wbudowana przed wejściem do kościoła Św. Józefa w Nazarecie (Izrael) i upamiętniająca szkołę młodszych ochotniczek w Nazarecie"
"Pomnik przedstawiający scenę zwiastowania Maryi przez Archanioła Gabriela w grocie w Nazarecie, umieszczony na drodze prowadzącej z kościoła Św. Józefa do Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Typowe tradycyjne arabskie słodycze i różne rodzaje orzeszków i bakalii na jednym z targowisk arabskich w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Akcja ratunkowa medycznych służb w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Karetka pogotowia ratunkowego w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Widok na dziedziniec i baptysterium od strony północnej Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Fragment ogrodu na terenie Bazyliki Zwiastowania na terenie Klasztoru Franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej
z widokiem na wodospad i pomnik Maryi z Nazaretu (Izrael)" Agnes M
"Widok na ośmiokątne baptysterium zakończone wieżą wraz z fragmentami dawnych zabudowań miasta Nazaret (Izrael)" Agnes M
"Widok z okna krużganków z boku Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ozdobny dach nad drzwiami z brązu przed wejściem na górny poziom Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ogromny kolorowy witraż znajdujący się z tyłu kościoła na górnym poziomie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ołtarz boczny ozdobiony symbolicznym krzyżem jerozolimskim znajdujący się na górnym poziomie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Pamiątkowa tablica upamiętniająca Papieża Jana XXIII w Bazylice Zwiastowania  w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Jeden z ozdobnych witraży na wewnętrznych schodach prowadzących na górny poziom Bazyliki Zwiastowania
w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Schody znajdujące się wewnątrz kościoła i prowadzące na górny poziom Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Schody wraz fragmentem kolorowych witraży znajdujące się wewnątrz Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ozdobny witraż w kształcie lampy na górnym poziomie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Kolorowy witraż na schodach wewnątrz Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Boczne wejście z fragmentem dawnego kościoła umieszczone od strony zachodniej przed wejściem do Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ozdobne rzeźbione drzwi z brązu od strony zachodniej Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Widok na wodospad i pomnik Maryi w ogrodzie Klasztoru Franciszkanów z boku Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M

"Pomnik Marii z Nazaretu znajdujący się w ogrodach Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Główne drzwi wejściowe z brązu do Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael), na których zostały wyrzeźbione sceny biblijne" Agnes M
"Ozdobna mozaika przedstawiająca Matkę Boską Ostrobramską - dar z Ukrainy" Agnes M
"Widok na krużganki z boku Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael) znajdujące się od strony południowej" Agnes M
Ozdobna mozaika przedstawiająca zwiastowanie Marii przez Archanioła Gabriela - dar z Filipin" Agnes M
"Przejście w ogrodzie franciszkanów na górny poziom Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Widok od strony północnej na Bazylikę Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Wyjście z Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Widok z dołu na ulicę Al-Bishara prowadzącą na wzgórze, na którym wybudowano Bazylikę Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Główna ulica prowadząca do Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Restauracja znajdująca się blisko Cerkwi Archanioła Gabriela w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Greko-prawosławna Cerkiew Archanioła Gabriela, w której znajduje się Studnia Marii w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ozdobiona choinka umieszczona na budynku w centrum miasta Nazaret (Izrael)" Agnes M
"Ozdoby świąteczne umieszczone na budynku w centrum miasta Nazaret (Izrael)" Agnes M

"Budynek ozdobiony dekoracjami świątecznymi na rynku w centrum Nazaretu (Izrael)" Agnes M
"Stoiska z souvenirami i dewocjonaliami blisko Studni Marii w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Dziedziniec przed wejściem do Studni Marii w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ozdobna mozaika przedstawiająca scenę zwiastowania Marii przez Archanioła Gabriela przy źródle w mieście Nazaret (Izrael)" Agnes M
"Dzwony w cerkwi greko-prawosławnej w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Wejście prowadzące do Studni Marii w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Dziedziniec przed wejściem do Cerkwi Archanioła Gabriela, w której znajduje się Studnia Marii w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Ozdobna brama prowadząca na dziedziniec przed wejściem do Cerkwi Archanioła Gabriela w Nazarecie (Izrael)"
Agnes M
"Widok z daleka na Cerkiew Archanioła Gabriela i nowe osiedla mieszkaniowe w Nazarecie (Izrael)" Agnes M
"Synagoga grek-katolicka niedaleko źródła Marii z Nazaretu umieszczona w herbie miasta Nazaret (Izrael)" Agnes M
"Jeden ze współczesnych sklepów w dzielnicy arabskiej w mieście Nazaret (Izrael)" Agnes M

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz